Grand Hotel

Många bilder från vårt senaste projekt. Grand Hotel Alingsås har nu nytt namn och har ny logotyp efter att de gått ur kedjan First. Vi har varit där och uppdaterat med skyltar i profilbokstäver, graverade skyltar, bildekorer med mera.
Den stora grand opening är ikväll och de står nu på egna ben. Ett stort lycka till önskar vi på KP Skylt!