Filformat

filformat

De filformat vi vill ha är eps, pdf eller ai. Tänk även på att text och logotyper ska ligga i banor (vektoriserade).
_______________________________________________________________________________________________________

Vad är vektorgrafik?

Vektorbilder (även kallade vektorformer eller vektorobjekt) består av linjer och kurvor som definieras av matematiska objekt kallade vektorer, som beskriver en bild utifrån bildens geometriska egenskaper.

bike_vector
Exempel på en vektorbild vid olika förstoringsgrader

Du kan fritt flytta eller modifiera vektorgrafik utan att förlora i detaljrikedom eller skärpa eftersom vektorbilder är upplösningsoberoende, vilket betyder att bildens kanter förblir skarpa även om bildens storlek ändras, om den skrivs ut på en PostScript-skrivare, sparas i en PDF-fil eller importeras till ett vektorbaserat bildbehandlingsprogram. Detta gör vektorbilder till det bästa alternativet för ritade objekt, t.ex. logotyper, som ska användas med olika storlekar och i olika medier. Flera program jobbar med vektorgrafik, de mest kända är Adobe Illustrator och Corel draw. Det finns även bra gratisprogram som heter inkscape.
_______________________________________________________________________________________________________

Vad är Pixelgrafik?

I bitmappsbilder, eller rasterbilder, används ett rektangulärt rutnät med bildelement (pixlar eller bildpunkter) för att återge bilder. Varje pixel har en speciell plats och färgvärde. När du arbetar med bitmappsbilder redigerar du alltså pixlar snarare än objekt eller former. Bitmappsbilder kan effektivt återge fina färg- och tonövergångar och är därför det vanligaste elektroniska mediet för halvtonsbilder, till exempel fotografier och digitala målningar. Bitmappsbilder är upplösningsberoende, vilket betyder att de innehåller ett bestämt antal pixlar. Av den anledningen kan de förlora i detaljrikedom och se ojämna ut om de förstoras på skärmen eller om de skrivs ut med en lägre upplösning än den som de har skapats för.

bike_bitmap
Exempel på en bitmappbild vid olika förstoringsgrader

Bitmappsbilder kräver ibland mycket lagringsutrymme och måste ofta komprimeras för att hålla nere filstorleken
_______________________________________________________________________________________________________

Varför Textkonturer?

När man skickar en fil till tryckning så ska man alltid göra textkonturer på all text. Det beror på att när vi öppnar och ni har valt ett teckensnitt som vi inte har installerat på våran dator så kommer ett ersättningsteckensnitt att användas (det är datorn som bestämmer vilket teckensnitt som skall användas). Och det kan få oanade följder. Så har man lagt texten i banor (vektoriserad) så kommer inte texten att ändras, när vi öppnar filen.

I pdf-filer så måste man inte vektoriserad texten om man trycker direkt från den filen, men det kan uppstå problem om man skall öppna filen i t.ex. Adobe Illustrator för att justera något (t.ex. sömsmån, färg inställning mm). Så därför skall man i alla lägen lägga alla text i banor.

För att skapa textkonturer i Adobe Illustrator:

textkonturer
1.Markera Texten

konturer
2.Välj Text > Skapa Textkonturer
_______________________________________________________________________________________________________

Håller Bildens Upplösning?

En fråga man får väldigt ofta är om bilden håller att förstoras. Men det beror på flera olika saker.

Det man ska ha i åtanke är följande: 
•Upplösning på bilden
•Storlek på bilden
•Betraktelse avstånd
•Kundens krav

Det bästa tipset man alltid ska göra innan man skickar in filen för tryck är att förstora upp bilden till utskriftsstorleken i datorn och ser den bra ut där så kommer den att se bra ut i trycket. Det är det enklaste och bästa sättet för att se om det ser bra ut.
_______________________________________________________________________________________________________

Varför Färger ibland inte stämmer överens?

Ingen enhet i ett system för publicering kan återge hela det intervall av färger som det mänskliga ögat kan uppfatta. Alla enheter använder sig av någon färgrymd som kan återge vissa färger, eller ett färgomfång.

Färgmodellen styr förhållandet mellan värden, medan färgrymden avser de absoluta värdena på färgerna. Visa färgmodeller (som CIE L*a*b) har en fast färgrymd, eftersom de är direkt relaterade till hur människor uppfattar färg. Dessa modeller anses vara enhetsoberoende. Andra färgmodeller (RGB, NML, NMI, CMYK osv) kan ha många olika färgrymder. Eftersom dessa modeller varierar med respektive färgrymd eller enhet sägs de vara enhetsberoende.

På grund av de olika färgrymderna kan ett dokument se olika ut på olika enheter. Färgvariationer kan bero på skillnader i bildkällorna; hur programmet definierar färg; utskriftsmediet (papper i dagstidningar reproducerar ett mindre färgomfång än papper i tidskrifter); och andra naturliga variationer, t ex tillverkningsskillnader hos bildskärmar eller åldern på bildskärmar.

cmg_gamuts_rgb_cmyk
Färgomfång för olika enheter och dokument

A. Lab-färgrymd
B. Dokument (arbetsfärgrymd)
C. Enheter