Profilbokstäver

Nu har vi varit på höga höjder. När Nybro Energi vill synas från långt håll så är det bara att börja klättra! De har nu fått profilbokstäver med ljus, och en ljuslåda med dukfront i form av deras logotyp monterad👍